Tinas Blogg  från den årliga vistelsen i Mexiko, 2017

Tinas blogg 1

Klockan är 04.00 här i La Boca de Tomatlán, på Mexikos västkust. Jag kom hit i förrgår efter att ha rest i 26 timmar. 

En resa som gjorde mig 8 timmar yngre vilket just nu är svårt att tro när jet lag - effekten påverkar mig.

Men faktum är att jag i detta nu är 8 timmar yngre än min familj och mina vänner hemma i Sverige. Åtminstone om jag ska använda det vanliga linjära modellen som vi är inlärda - den kronologiska modellen 1 kommer före 2 som kommer före 3 och så vidare.

Men jag kan inte tänka så.

För mig är alla cirklar jag ser en påminnelse om att här och nu är det enda som är. 

Här och nu innefattar även det som hänt och det som kommer att hända i en evig cirkel. 

Amerikas urbefolkning har än idag Medicinhjulet som en symbol för liv och lärande i en ständig rörelse - inte framåt, utan i en livets cirkel. I filmen Lejonkungen sjunger man ” The circle of life”. 

Tiden är inte linjär - wow! Livet kan inte följa en rak tidslinje. 

Och här i Boca är det som att tiden inte ens existerar. Det känns som att jag varit här oändligt länge och vågorna som rullar in mot stranden i en sövande rytm kommer snart att vagga mig in i en sömn. En sömn där drömmarna tar mig runt i en verklighet av minnen från det jag upplevt och händelser som kommer men som händer samtidigt i en evig cirkel.

God Natt och God Morgon

4 - D Wheel of sexual experience . 

Att använda Medicihjulet som modell är vad Dr Gina Ogdens gjorde när hon utformade den fyrdimensionella cirkeln; 4- D Wheel of sexual experience. Här ger rörelse runt en cirkel tillsammans med samtal en ytterligare dimension till traditionell samtalsterapi där klient och terapeut sitter. 

Att använda ritualer har människan gjort i alla tider, troligen för att det ger en struktur som blir är ett effektivt sätt att  ta sig till en närvaro inom sig själv.

På samma sätt finns metoder som till exempel Mindfullness eller yoga. Genom att använda visst andningsmönster och medveten rörelse hjälper vi oss själva att känna närvaro.

Det fanns en tid när det var tabu att prata om allt detta och förlöjligande kommentarer om ”New Age flum” har gjort att det varit svårt för många att ta till sig möjligheten att göra sin egen utforskning av sitt inre.

Men tack och lov finns pionjärer som Gina som genom sitt målmedvetna arbete utformat en metod inom sexologin som jag kan använda i mitt arbete. Ginas forskning innefattar utformandet av en enkät som besvarades av över 3000 respontenter och som efter analys blev grunden till 4-D Wheel metoden. Idag finns enkätsvaren på Kinsey Institutet för att vara tillgängliga för ytterligare studier

IMG 1881