Tina och Fyra dimensioner av Sex (del 1)

Tankar på ett tåg.

6 oktober 2016 och jag är återigen på väg för att arbeta med Dr. Gina Ogden som jag mötte 2004 för första gången, som är min läromästare och handledare idag. Hon arbetade som familjeterapeut på 60-talet och märkte att även om sexuell problematik var vanlig hos klienterna så var det inget som det fanns några metodböcker i. Sexualiteten var onämnbar inom familjeterapi. Och jag tycker att det fortfarande är osynligt, tabu att fråga patienter om de har några frågor kring den sexuella hälsan, inom sjukvården där jag har mitt kliniska arbete som sexolog.

Gina bestämde sig för att genomföra en enkätundersökning för att få reda på hur det stod till i landet USA: Hon fick bevis på att de som sökte hjälp också ville prata om sex, men inte bara utifrån samlag och orgasm utan även i ett vidare perspektiv. Så Gina utformade en pedagogisk modell för att få in rörelse i sex-terapin, som mest byggde på att sitta ner och prata. Modellen heter idag The Four- dimensional Wheel of sexual experience och illustreras av en cirkel på golvet. Cirkeln liknar det Medicin Hjul som funnits hos Amerikas urbefolkning mycket länge och som symboliserar själva livet och det lärande vi genomgår medan vi lever här.

Jag sitter på Öresundståget mot Kastrup och funderar på om sjukvården är redo att acceptera modellen inom cancerrehabilitering där jag jobbar. Vi ska arbeta holostiskt och det fysiska, psykiska, sociala och existentiella ska finnas med. Eller på vardagssvenska så ska vi ge våra klienter möjlighet att jobba med kroppen, som kanske är förändrad, och själen med alla känslor som dyker upp. Och hur ser alla budskap ut som vi fått till oss i uppfostran och möten genom livet som format våra normer och värderingar. Och hur är det med andligheten, det som innefattar själva livsenergin, som det som gör att just jag finns i min kropp, här och nu i detta oändliga universum – omtumlande tankar – som jag kanske i ödmjukhet inser att jag inte kan besvara idag.

Medan landskapet flyter förbi på min tågresa mot Kastrup och vidare mot Boston och vidare mot Cambridge och vidare mot Rowe.

Over and out!