4 - D Wheel of sexual experience 2017

sammanfattning av Tina

För sjunde året har jag återvänt till den lilla fiskebyn Boca de Tomatlán på Mexicos östkust. Där har jag utbildat terapeuter från USA tillsammans med Dr Gina Ogden, som utformat en terapimetod där samtal, rörelse och mycket mer ingår. 

I år deltog sex personer som var mellan 27  - 60 år med en mängd olika erfarenheter. Några arbetade med personer från kristna föreningar där mycket skuldproblematik fanns med, som att se på pornografi (oftast män) och längtan efter att få leva ut sexuella begär (flest kvinnor). Några annan arbetade med sorggrupper efter förlust av någon kär anhörig eller efter  egna trauman. Gruppen var helt inställd på att lära sig så mycket som möjligt av Gina och mig och av varandra så vi använde oss av våra kliniska erfarenheter men där vi var såväl fiktiva klienter som oss själva som terapeuter.

Det är helt otroligt vilken insikt och vilken utveckling jag kunde bevittna hos deltagarna under veckan. Gruppen bjöd på såväl skratt som gråt och även en massa frustration och förtvivlan som fick möjlighet att komma fram i den trygghet som vi skapade.

Förutom att skapa en trygg och säker plats ingår grundpelarna Ritualer, att Konkretisera, Rörelse.

Ritualer används för hjälpa individen att bli mer närvarande i det som händer och är används även i  behandlingsmetoder som Mindfulness och yoga  bland annat genom medveten andningsteknik. 4-D Wheel utgår från mycket från Amerikas ursprungsbefolknings ritualer med Medicin Hjulets cirkel och rörelse runt hjulet.

Vi började veckan med att  forma en cirkel och  använde några av de ritualer som använts sedan urminnes tider som att trumma, använda rökelse, blåsa i snäckskal eller använda speciella fjädrar mm. 

Hjulet är ett sätt att konkretisera genom indelningen i fyra lika delar som visar de fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekterna av att vara människa. Men även jorden och himlen finns där för att visa på det undermedvetna såväl som det medvetna. Ett annat sätt att konkretisera är att deltagarna hade med två objekt där ett representerade något som deltagaren ville lämna bakom sig och det andra något som hen ville utveckla vidare. Objekten placeras i någon av de fyra delarna i hjulet och kan flyttas runt under veckan. 

Genom att röra sig medsols runt hjulet och stanna upp vid de olika aspekterna blir det lättare att fokusera på om det är tankar som snurrar, känslor som påverkar, eller om det är kroppen som ger symptom eller om det är upplevelse av brist på sammanhang i livet och att vara levande.

Vid slutet av veckan återtog deltagaren upp sina objekt och berättade vad de lärt sig. De fick även plocka upp ett objekt som vi kursledare lagt dit, som en gåva. I det blåste var och en in sin plan på hur de ska vidareutveckla sig i sitt arbete. I år hade jag med hjärtan formade ur en stam från en enbuske som bröts under en storm, förra året samlande vi hjärtformade stenar på stranden, så det blir lite olika år från år.

Nu är veckan slut och jag är på väg hem. Även om jag är helt slut efter en lång resa hem med olika flyg och slutligen tåg mot Alvesta så är jag fylld med intryck och energi.

Nästa resa med Gina blir till Prag i maj och WAS2017 konferensen där vi ska ha en kort presentation av vårt arbete.

Men nu hem och komma in i svenskt väder, tid, mat, jobb och min underbara familj.

Klart slut för denna gång.

Tina på Öresundståget

Måndag 13 mars 2017